COMARCH E-SPRAWOZDANIA
Aplikacja do pełnej obsługi sprawozdań finansowych.

Comarch e-Sprawozdania, umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.

Niewątpliwą zaletą aplikacji jest to, iż może ona działać niezależnie i z dowolnym systemem ERP, ponieważ jest możliwość ręcznego wprowadzania danych.

W tej wersji aplikacji umożliwiono składanie sprawozdań na wzorach przewidywanych dla dużych i małych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, czyli zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości.

Aplikacja umożliwia utworzenie pełnego sprawozdania finansowego składającego się z:
  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim)
  • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego
  • pozostałych not i objaśnień

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania będzie płatna wg cennika, jak poniżej:

CENNIK COMARCH
E-SPRAWOZDANIA*
STACJONARNIE W CHMURZE
(MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA)
Comarch ERP Optima 650 zł 40 zł
Comarch ERP Optima BR 950 zł 60 zł
Comarch ERP Altum i XL 1500 zł 75 zł
Inne
systemy
ERP
Biura rachunkowe 1950 zł -
Pozostałe podmioty 1950 zł -
*ceny netto za licencję serwerową

Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.

Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.

Do firm korzystających z innych rozwiązań ERP zaadresowana jest wersja „standalone”, która działa jako samodzielna aplikacja.

Równie w najbliższym czasie aplikacja będzie systematycznie wzbogacona o nowe funkcjonalności, w tym m.in. o:

  • kolejne wzory sprawozdań finansowych (dla jednostek mikro oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych)
  • zarządzanie podpisami pod sprawozdaniem,
  • możliwość budowy sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni

W celu pobrania wersji demo, wypełnij formularz i kliknij przycisk "POBIERZ DEMO".

 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005