Oferta usługowa


Oferta szkoleniowa by CTI
Produkcja


INFORMACJE PODSTAWOWE


Zakres tematyczny

 • Produkcja

Cel szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu produkcji.
 • Umiejętność swobodnego poruszania się w module do zarzadzania procesem produkcji.
 • Umiejętność zdiagnozowania i samodzielnego rozwiązania typowych problemów użytkowych.
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość modułu.

Czas trwania szkolenia

 • 8 godzin zegarowych

Cena

 • 500zł netto/osoba (przed uwzględnieniem dofinansowania)


ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA


Instalacja i konfiguracja programu

 • Instalacja programu i niezbędnych narzędzi
 • Nawiązanie połączenia z serwerem i bazą danych Optimy
 • Ustalenie Operatora API
 • Stworzenie Operatorów Produkcji by CTI i nadanie im uprawnień
 • Omówienie opcji konfiguracyjnych programu
 • Określenie sposobu wyceny wyrobu
 • Wprowadzenie ograniczeń na listach
 • Definicja magazynów

Opcje/Widok

 • Logowanie
 • Zmiana hasła
 • Wgranie klucza licencyjnego
 • Zmiana tematu programu

Produkcja

 • Słownik towarów
 • Pracownicy
 • Zasoby produkcyjne - wykres Gantta
 • Planowanie produkcji - technologie proste
 • Technologie złożone
 • Zlecenia produkcyjne proste
 • Zlecenia produkcyjne złożone
 • Realizowane zasoby, słownik realizacji
 • Wydanie surowca
 • Realizacja produkcji
 • Kontrola wyrobu
 • Zlecenie z RO
 • Surowce z cechą
 • Nadawanie cech wyrobom gotowym
 • Zapotrzebowanie na surowiec
 • Bilansowanie produkcyjne
 • Analiza obiegu dokumentów w Zleceniu Produkcyjnym
 • Wydruk dokumentów


 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005