Oferta usługowa


Oferta szkoleniowa by CTI
Księga Handlowa i Kasa/Bank


INFORMACJE PODSTAWOWE


Zakres tematyczny

 • Księga Handlowa i Kasa/Bank

Cel szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu pełnej księgowości.
 • Pozyskanie umiejętności swobodnego poruszania się po module Księga Handlowa.
 • Pozyskanie umiejętności modyfikacji i konfiguracji podstawowych funkcji modułu księgowego.
 • Pozyskanie umiejętności modyfikacji schematów księgowych i rozszerzania ich funkcjonalności.
 • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego znajomość modułu.

Czas trwania szkolenia

 • 16 godzin zegarowych

Cena

 • 1000zł netto/osoba (Maksymalne dofinansowanie 800zł netto)


ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA


Konfiguracja programu

 • Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczątka firmy)
 • Operatorzy w programie
 • Import danych z innej bazy
 • Kopia bezpieczeństwa
 • Słowniki
  • Wprowadzenie listy banków, urzędów
  • Wprowadzenie kategorii
  • Wprowadzenie kontrahentów
 • Kasa/Bank
  • Rejestry kasowe/bankowe
  • Preliminarz płatności
  • Planowane płatności - funkcja Podziel
  • Planowane płatności - funkcja Rozlicz
  • Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
  • Wprowadzenie raportu bankowego
  • Rozliczanie i kompensata dokumentów, rozliczenia w walucie, różnice kursowe
  • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • Kasa/Bank Plus
  • Magazyn walut

Księga Handlowa

 • Konfiguracja
 • Plan kont, konta walutowe, grupy kont
 • Bilans otwarcia
 • Bezpośrednie zapisy księgowe
 • Obroty i salda
 • Rozrachunki na kontach
 • Ewidencja VAT
 • Faktury sprzedażowe, kosztowe
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Płatności do faktur, zaliczki pracownika
 • Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
 • Deklaracja VAT-7
 • Zawiadomienie VAT-ZD
 • e-Deklaracje
 • Ewidencja dodatkowa
 • Księgowanie okresowe

Schematy księgowe - informacje ogólne

 • Nagłówek schematu księgowego
 • Elementy schematu księgowego
 • Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
 • Księgowanie schematem
 • Podgląd zapisu księgowego
 • Przygotowanie do budowy schematu
 • prawdzenie poprawności schematu
 • Informacje ogólne - test sprawdzający

Budowa schematu księgowego

 • Działanie schematu księgowego
 • Budowa schematu księgowego - test sprawdzający
 • Automatyczne zakładanie kont walutowych w planie kont
 • Automatyczne przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy
 • Zestawienie bilansowe

Przykłady schematów księgowych

 • Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu modułu Comarch ERP Optima Faktury?
 • Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu rejestru VAT?
 • Jak zaksięgować kwotę VAT-u z faktury zakupu na różne konta w zależności od daty wpływu i daty rozliczenia dokumentu w deklaracji VAT-7?
 • Jak zaksięgować kwotę netto z faktury zakupu na konto zapisane na formularzu kategorii?
 • Jak rozliczyć zaliczki pracowników?
 • Jak rozksięgować kwotę netto na konta kosztowe zespołu "4" i "5"?
 • Jak rozksięgować kwotę netto na konta zespołu "4" na podstawie konta zespołu "5"?
 • Jak zaksięgować dokumenty wewnętrzne: faktury wewnętrzne zakupu i faktury wewnętrzne sprzedaży związane z WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów)?
 • Jak zaksięgować dokumenty z rejestru VAT lub z modułu faktury w zależności od form płatności przypisanych na zakładce Kontrahent (w rejestrze VAT) lub zakładce Płatności (w module faktury)?
 • Jak zaksięgować deklarację VAT-7 w rozbiciu na poszczególne stawki VAT?
 • Jak stworzyć schemat księgowy dla raportów kasowo/ bankowych aby możliwe było księgowanie zarówno zapisów w walucie obcej jak i w walucie PLN?
 • Jak zaksięgować różnice kursowe?
 • Jak zaksięgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?
 • Jak zaksięgować zakup środka trwałego?
 • Jak zaksięgować odpis amortyzacyjny?
 • Jak wykorzystać atrybuty do przypisania odpowiedniego konta zespołu "5" na karcie środka trwałego?
 • Jak zaksięgować listę płac?
 • Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów przy czym na jedną listę wchodzą pracownicy z kilku wydziałów?
 • Jak zaksięgować listę płac korygującą?
 • Przykłady schematów księgowych - test sprawdzający

 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005