Oferta usługowa


Oferta szkoleniowa by CTI
Kadry i Płace


INFORMACJE PODSTAWOWE


Zakres tematyczny

 • Kadry i Płace

Cel szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu kadrowo-płacowego.
 • Umiejętność swobodnego poruszania się w module Płacy i Kadry.
 • Umiejętność modyfikacji i konfiguracji podstawowych funkcji modułu Kadrowego.
 • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość modułu.

Czas trwania szkolenia

 • 16 godzin zegarowych

Cena

 • 1000zł netto/osoba (Maksymalne dofinansowanie 800zł netto)


ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA


Konfiguracja programu

 • Założenie bazy
 • Pieczątka firmy
 • Założenie operatora, ustawienie uprawnień
 • Konfiguracja programu dla modułu płacowego
 • Import wskaźników z serwera Comarch
 • Import danych z innej bazy

Słowniki

 • Słowniki kadrowo - płacowe
 • Kalendarze i ich konfiguracja
 • Konfiguracja nieobecności własnej
 • Definiowanie składników wypłaty

Kadry

 • Wprowadzanie i zwolnienie pracownika
 • Aktualizacja danych pracownika
 • Dodanie schematu płatności
 • Dodanie elementu wypłaty
 • Plan pracy pracownika
 • Czas pracy pracownika
 • Limity nieobecności
 • Odnotowanie nieobecności
 • Zawarcie umowy cywilno - prawnej z pracownikiem
 • Deklaracje ZUS i PIT dla pracownika

Płace

 • Definiowanie listy płac
 • Wypłata na liście "Etat"
 • Wypłata z rozliczeniem nieobecności
 • Seryjna wypłata dodatku na liście "Inne"
 • Udzielanie zaliczek na poczet wynagrodzeń
 • Udzielanie pożyczek dla pracowników
 • Wypłata umowy cywilno - prawnej
 • Podsumowania i zestawienia list płac
 • Sporządzenie deklaracji do ZUS i US
 • Kasa/Bank
 • Formy płatności
 • Rejestry kasowe/bankowe
 • Raporty kasowe/bankowe
 • Preliminarz płatności
 • Funkcje realizowane w preliminarzu płatności
 • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • Eksport przelewów do systemu bankowego
 • Wydruki przelewów

Deklaracje ZUS i PIT dla pracowników i zleceniobiorców

 • Deklaracje zgłoszeniowe ZUS
 • Deklaracje PIT
 • Deklaracje ZUS i PIT dla pracowników i zleceniobiorców - pytania sprawdzające
 • Miesięczne deklaracje ZUS i PIT
 • Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA
 • Zaliczki na PIT-4R
 • Zaliczki na PIT-8AR
 • Miesięczne deklaracje ZUS i PIT - pytania sprawdzające
 • Roczne deklaracje ZUS i PIT
 • Deklaracja ZUS ZSWA
 • Deklaracja IWA
 • Deklaracja PIT-4R
 • Deklaracja PIT-8AR
 • Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje

 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005