Rozwiązania dedykowane dla Comarch ERP Optima

    Produkcja by CTI  
Moduł w pełni zintegrowany z Comarch ERP Optima
  Produkcja to produkt dedykowany do obsługi procesu produkcji w firmach wykorzystujących system Comarch ERP Optima. Został stworzony w celu efektywnego zarządzania produkcją i jest odpowiedzią na pytania:
 • Jak dobrze zarządzać produkcją?
 • Jak rozliczyć produkcję?
 • Jak zmniejszyć bariery w zarządzaniu produkcją?
Funkcjonalności modułu przyczyniają się do optymalizacji produkcji pod kątem zmniejszenia kosztów, poprawy terminowości realizacji produkcji, poprawy kontroli jakości na produkcji oraz lepszego wykorzystania potencjału firmy, a co najważniejsze jest w pełni zintegrowany z Comarch ERP Optima.  

Program Produkcja by CTI jest rozwijany o nowe funkcje oraz moduły uzupełniające już od ponad 5 lat. Kilkadziesiąt zakończonych sukcesem wdrożeń dało możliwość wypracowania spektrum uniwersalnych funkcjonalności, które spełniają wymagania większości klientów z dowolnej branży. Mimo tego istnieje możliwość modyfikacji pod indywidualne i specyficzne potrzeby klienta. W zależności od zastosowanej konfiguracji programu, można go stosować w produkcji jednostkowej, lub wielkoseryjnej. 


Produkcja - Schemat

Funkcjonalności
  Produkcja by CTI to produkt wielomodułowy. Podstawowym elementem całości jest moduł Produkcja, który w zależności od potrzeb można rozbudować o moduły dodatkowe. Program pozwala m.in. w łatwy sposób rejestrować przebieg produkcji, począwszy od ilości pracowników produkcyjnych, czasu realizacji zlecenia produkcyjnego, zużytych materiałów, aż po produkty uboczne produkcji (odpady). Do najważniejszych funkcji programu należy:
 • Możliwość planowania zlecenia produkcyjnego w czasie.
 • Możliwość tworzenia zaawansowanych kartotek technologicznych.
 • Możliwość przygotowania oferty dla klientów na podstawie kalkulacji wyrobu gotowego.
 • Możliwość wprowadzania rzeczywistych kosztów produkcji.
 • Możliwość monitorowania stopnia zaawansowania zleceń.
 • Możliwość generowania przewodników kart produkcyjnych (karty kontrolne produktu) na podstawie technologii i zleceń produkcyjnych.
 • Możliwość ewidencjonowania kontroli jakości na produkcji.
 • Możliwość ewidencjonowania stanów magazynowych (produkcyjnych).
 • Możliwość wprowadzania technologii oraz określenie parametrów danego procesu produkcyjnego.
 • Możliwość importowania receptur z Optimy.
Opis funkcjonalności znajdą Państwo w sekcji do pobrania.


Panel Produkcyjny by CTI to moduł uzupełniający i wspomagający pracę modułu Produkcja by CTI. Podstawową korzyścią rozwiązania jest możliwość wprowadzania danych bezpośrednio na produkcji poprzez dotykowe panele produkcyjne. Prostota i ergonomia modułu sprawia, że idealnie nadaje się on dla pracowników produkcyjnych.
  Korzyści z rozszerzenia modułu Produkcja by CTI o Panel Produkcyjny by CTI:
 • Dodatkowa oszczędność czasu kadry zarządzającej/kontrolującej.
 • Możliwość poglądu na produkcji dokumentacji technicznej związanej ze zleceniem produkcyjnym.
 • Prosty interfejs dla realizacji zleceń bezpośrednio na produkcji.
 • Możliwość lepszej rejestracji czasu pracy w rozbiciu na konkretne zlecenie/czynność, ilości awarii.
 • W połączeniu z produkcją możliwość przypisywania konkretnych zadań konkretnym pracownikom.
 • Sprawniejsze rozliczanie pracy akordowej.
 • Automatyzacja procesów rozliczania produkcji.
  Moduł posiada następujące funkcjonalności:
 • Rejestracja wykonywania czynności (rozpoczęcie wykonywania czynności, zakończenie wykonywania czynności).
 • Rejestracja ilości wykonywanych czynności.
 • Generowanie dokumentów magazynowych (RW, PW).
 • Wgląd do listy realizowanych zleceń.
 • Zgłaszanie awarii, usterek.
 • Drukowanie etykiet produktów.
 • Wydruk technologii zlecenia.
 • Podgląd dokumentacji technicznej.
 • Logowanie i rejestracja czynności może odbywać się za pomocą systemu RCP, od zeskanowania karty z kodem lub indywidualnym kodem pracownika.
 • Konfiguracja pod pracownika.
Do działania panelu produkcyjnego wymagane jest posiadanie modułu Produkcja by CTI.


Zarządzanie Zasobami by CTI to moduł uzupełniający i wspomagający pracę modułu Produkcja by CTI. Podstawową korzyścią rozwiązania jest możliwość szybkiego i sprawnego planowania produkcji dzięki możliwości zarządzania zasobami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym.
  Moduł posiada następujące funkcjonalności:
 • Przedstawienie planowanych czasów pracy w zleceniu.
 • Możliwość przeplanowania zasobu (zmiana czasu lub długości wykorzystania zasobu).
 • Możliwość przeplanowania zlecenia (zmiana czasu lub długości całego zlecenia).
 • Wyświetlenie konfliktów (gdy w jednym czasie zaplanowane jest więcej zasobów niż powinno być).
 • Wyświetlenie pasku postępu wykonywania danego zasobu (czynności).
 • Możliwość dodania zasobu do zlecenia.
 • Możliwość usunięcia zasobu ze zlecenia.
 • Możliwość dowolnego wyskalowania wykresu (zasoby w czasie).
 • Możliwość filtracji tego, co ma być pokazywanie (np. zlecenia według statusu).

Ofertowanie by CTI to moduł uzupełniający i wspomagający pracę modułu Produkcja by CTI. Podstawową korzyścią rozwiązania jest przede wszystkim możliwość szybkiego wprowadzenia oferty dla klienta i wysłanie jej do Comarch ERP Optima jako dokument Rezerwacja Odbiorcy.
  Moduł Ofertowanie by CTI składa się z dwóch elementów:
 • Kalkulacja
 • Oferta
Kalkulacja to wyliczenie kosztów wykonania wyrobu gotowego uwzględniając koszt materiałów oraz nakładów pracy. Dodatkowo można uwzględnić koszt strat, które mogą wystąpić podczas procesu produkcyjnego. Kalkulację można wykonać zarówno w złotówkach jak i walucie EURO, a dzięki integracji modułu z Comarch ERP Optima ceny zakupu surowców podpowiadają się automatycznie.

Oferta powstaje na podstawie jednej lub wielu kalkulacji. Znajduje się na niej kontrahent, a kalkulacje są jednoznaczne z produktami, które są oferowane klientowi. Na ofercie można określić oczywiście marżę z którą produkt jest oferowany.

Za pomocą jednego kliknięcia na podstawie oferty można wygenerować do Comarch ERP Optima dokument Rezerwacja Odbiorcy, a po zaakceptowaniu oferty przez klienta na podstawie kalkulacji można wygenerować technologię i rozpocząć proces produkcyjny.

Moduł ofertowanie jest bardzo elastyczny, pozwala kalkulacje oraz oferty wielokrotnie wykorzystywać bądź duplikować, dzięki czemu raz stworzoną kalkulację czy ofertę można wykorzystać dla wielu klientów.


To dodatkowy moduł rozszerzający funkcjonalności Produkcji by CTI oraz Comarch ERP Optima. Proces powstania wyrobu gotowego na magazyn dzięki integracji z Produkcją został dodatkowo wzbogacony o obsługę procesu kontroli jakości. Moduł Kontroli Jakości by CTI korzysta z danych Produkcji lub Comarch ERP Optima. Kontrola Jakości jako jedyny moduł może działać niezależnie od Produkcji by CTI i współpracuje z Comarch ERP Optima dzięki czemu pozwala na kontrolowanie dokumentów PW oraz PZ.
  Moduł pozwala na:
 • definiowanie parametrów pomiarowych,
 • definiowanie sprzętów pomiarowych (określanie terminów badań, monity powiadamiające)
 • obsługę i możliwość przeglądu specyfikacji jakości,
 • obsługę i możliwość przeglądu instrukcji do parametrów pomiarowych, sprzętu, etapów kontroli, kontroli jakości,
 • rejestrację pomiarów kontroli jakości,
 • możliwość tworzenia etapów kontroli jakości,
 • budowanie technologii kontroli jakości,
 • tworzenie technologii przypisanej do TH z Produkcji by CTI,
 • podpisanie technologii kontroli jakości pod konkretny wyrób gotowy.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z darmowej prezentacji modułu dzięki, której będą w stanie Państwo zapoznać się z pełnymi możliwościami modułów produkcyjnych.


 • Panel Produkcyjny - Funkcjonalności oraz zastosowanie modułu
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

 • Prezentacja programu
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

 • Konfiguracja i pola specjalne
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

 • Prezentacja tworzenia procesu produkcyjnego
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

 • Licencjonowanie
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

 • Lista braków
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

 • Kontrola Jakości
 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)
  Produkcja by CTI – Ekran główny programu Produkcja by CTI – zasoby produkcyjne dodawane w programie Produkcja by CTI Produkcja by CTI – Szczegóły poglądowego zlecenia produkcyjnego Produkcja by CTI – Realizacja produkcji (dokumenty przyjęcia) Produkcja by CTI – Lista braków surowca do zleceń produkcyjnych Produkcja by CTI – Możliwość dodawania i podglądu plików dodanych do technologii Produkcja by CTI – Przesunięcia międzymagazynowe surowców Zarządzanie zasobami – Ekran główny programu Zarządzanie zasobami – Dodawanie zasobu do zlecenia produkcyjnego Zarządzanie zasobami – Podgląd użycia zasobów Zarządzanie zasobami – Ekran główny programu Ofertowanie - Ekran główny programu Ofertowanie – Szczegóły kalkulacji Ofertowanie – Lista ofert w programie Panel Produkcyjny – Ekran logowania Panel Produkcyjny – Lista zleceń pracownika po zalogowaniu do programu Panel Produkcyjny – Rozpoczynanie czynności z listy czynności w zleceniu produkcyjnym Panel Produkcyjny – Podgląd czynności do wykonania w zleceniu produkcyjnym Panel Produkcyjny – Generowanie RW na surowce Panel Produkcyjny – Generowanie PW na wyrób gotowy Panel Produkcyjny – Generowanie PW na odpad Panel Produkcyjny - Okno ustawień Panelu Produkcyjnego Panel Produkcyjny – Okno wprowadzania ilości wykonanych czynności Panel Produkcyjny – Okno podglądu załączników do danej technologii produkcyjnej Kontrola Jakości – Lista pomiarów Kontrola Jakości Kontrola Jakości - Szczegóły dokumentu kontroli Kontrola Jakości - Monit   

  CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
  Zygmunt Wilder
  44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
  Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

  Design and programming (c) 2005