Oferta usługowa


Oferta szkoleniowa by CTI
Księga Podatkowa i Kasa/Bank


INFORMACJE PODSTAWOWE


Zakres tematyczny

 • Księga Podatkowa i Kasa/Bank

Cel szkolenia

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie rozliczeniowo-księgowym.
 • Pozyskanie umiejętności swobodnego poruszania się po modułach: Kasa/Bank, Księga Podatkowa, Środki Trwałe.
 • Pozyskanie umiejętności modyfikacji i konfiguracji podstawowych funkcji modułu księgowego.
 • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego znajomość modułu.

Czas trwania szkolenia

 • 8 godzin zegarowych

Cena

 • 500zł netto/osoba (Maksymalne dofinansowanie 400zł netto)


ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA


Konfiguracja programu

 • Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczątka firmy)
 • Operatorzy w programie
 • Import danych z innej bazy
 • Słowniki
  • Wprowadzenie listy banków
  • Wprowadzenie listy urzędów
  • Wprowadzenie kategorii
  • Wprowadzenie kontrahentów
 • Kasa/Bank
  • Rejestry, raporty i zapisy kasoweo/bankowe
  • Preliminarz płatności
  • Planowane płatności - funkcja Podziel
  • Planowane płatności - funkcja Rozlicz
  • Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
  • Rozliczanie i kompensata dokumentów
  • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • Kasa/Bank Plus
  • Magazyn walut

Księga Podatkowa

 • Bezpośrednie zapisy do KPiR
 • Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)
 • Płatności do faktur, zaliczki pracownika
 • Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
 • Ewidencja dodatkowab>
 • Księgowanie do KPiR
 • Deklaracja VAT-7, deklaracja VAT-UE
 • Pozostałe
 • Ewidencja wynagrodzeń
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów
 • Spis z natury
 • Zaliczki na PIT-36, PIT -36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L

Ewidencja Ryczałtowa

 • Bezpośrednie zapisy do ewidencji
 • Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28


Oferta Usługowa

Centrum Szkoleniowe

 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005