Comarch ERP Optima CRM


Konkurencja na rynku MSP wymaga wysokiej jakości obsługi klienta, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia informacji na temat rynku. Planowanie kontaktów, ewidencja spotkań, rozmów telefonicznych oraz rozdzielanie zdań pracownikom, a także sprawy proces windykacji - to czynności, które są konieczne, aby właściwie zarządzać kontaktami z klientem.

Moduł CRM obejmuje procesy o różnym stopniu zaawansowania w zależności od potrzeb firmy, jej specyfiki działania i wielkości. Są to między innymi:
 • rejestracja kontaktów z uwzględnieniem najprostszych danych takich jak nazwa klienta, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas trwania itp.,
 • prowadzenie harmonogramu zadań i rejestracja wykonanych czynności takich jak ustalenie opiekuna zadania, termin realizacji zadania, priorytety, procent wykonania zadania itp.,
 • ustalenie procedur obsługi klientów stosowane np. w biurach rachunkowych,
 • wystawianie faktur cyklicznych - automatyczne generowanie wielu faktur dla wielu różnych podmiotów,
 • obsługa firmowej skrzynki pocztowej,
 • przygotowanie oraz obsługa ofert handlowych.
Formularz kontaktu
Formularz kontaktu

Rejestracja klientów i zadań
Moduł CRM umożliwia przypisywanie zadań do wykonania w ramach konkretnych kontaktów. Zadania mogą być podzielone na zadania główne oraz powiązane z nim zadania szczegółowe.
Dzięki integracji z pozostałymi modułami, CRM umożliwia kojarzenie z zadaniem lub kontaktem innych dokumentów oraz plików dostępnych w systemie.

Przydzielanie opiekuna do zadania
Każdy kontakt/zadanie może mieć przypisanego opiekuna odpowiedzialnego za to zadanie. Funkcjonalność ta daje możliwość szybkiego rozdzielenia pracy pomiędzy pracowników. Dodatkowo pracownik w szybki sposób może wskazać procentowo stopień realizacji zadania lub etap, na jakim dane zadanie się znajduje.

Terminarz
Dzięki zastosowaniu graficznego terminarza mamy możliwość wizualizacji zadań z możliwością dodawania nowych, lub edycji widniejących już zadań. Użytkownik systemu widzi te zadania, które są do niego przypisane. Terminarz może być wykorzystywany również przez przełożonego, dzięki czemu ma on kontrolę nad czasem pracy pracownika, możliwość sprawdzenia postępu realizacji prac, oraz modyfikację czy też dodanie nowych zadań.

Terminarz
Terminarz

Faktury cykliczne
Dzięki tej funkcjonalności mamy możliwość stworzenia schematów faktur cyklicznych, na podstawie, których będą generowane faktury w module Handlowym dla wielu różnych podmiotów jednocześnie. Funkcjonalność umożliwia wyznaczenie dla każdego podmiotu indywidualnych cen i ilości, jakie mają znaleźć się na poszczególnych fakturach.

Skrzynka pocztowa
Umożliwia odbieranie i wysyłanie e-maili za pomocą konta zdefiniowanego w systemie. Funkcjonalność może być wykorzystana na przykład do seryjnego wysyłania wydruków faktur, potwierdzeń sald, not odsetkowych, deklaracji pracowniczych czy ponagleń zapłaty.
Możliwe jest również zdefiniowanie wzorca podpisu, jaki ma się pojawiać na formularzu wiadomości e-mail, można również tworzyć wzorce szablonów wiadomości. Użytkownik ma możliwość seryjnego wysyłania faktur różnym kontrahentom jednym mailem (np. w przypadku faktur za abonament) - utworzony zostanie jeden formularz e-mail, ale wiadomość zostanie rozesłana automatycznie do różnych odbiorców. Wysłane wiadomości są zapisywane w skrzynce pocztowej w odpowiednich folderach.

Ofertowanie
Tworzenie ofert handlowych to propozycja sprzedaży towarów i usług, która określa istotne warunki przyszłej transakcji. Na dokumencie oferty handlowej możemy zawrzeć informacje istotne dla klienta, takie jak: informacja o firmie i produkcje, cenę produktu czy ewentualne promocje. Oferta jest jasna, estetyczna, przyciąga uwagę i co najważniejsze zawiera najistotniejsze informacje.

Lista ofert handlowych
Lista ofert handlowych

Korzystając z ofertowania użytkownik może wystawić jedną Ofertę Handlową dla jednego kontrahenta albo jedną Ofertę Handlową równocześnie dla wielu różnych kontrahentów. Po wystawieniu, dokument zostaje zapisany w programie na liście dokumentów oferty. Następnie można go wydrukować korzystając z jednego ze zdefiniowanych szablonów ofertowych, lub za pomocą szablonu zdefiniowanego indywidualnie przez siebie. Ponadto istnieje możliwość wysłania oferty za pomocą e-maila.

W przypadku realizacji transakcji, ofertę można w każdej chwili przekształcić do faktury Pro Forma lub Faktury Sprzedaży.
  Korzystając z ofertowania można obsłużyć dwa podstawowe scenariusze handlowe:
 • Generowanie oferty dla pojedynczego Klienta - można wykorzystać w sytuacji, gdy do firmy zgłasza się Klient i prosi o wycenę towaru, który planuje kupić (np. branża budowlana - zakup drzwi lub okien). W programie zostanie utworzony jeden dokument Oferty Handlowej dla jednego konkretnego Klienta.
 • Seryjne generowanie oferty dla wybranych kontrahentów - można wykorzystać, gdy firma decyduje się na promocję swoich towarów równocześnie wielu Klientom. W programie zostanie utworzony jeden dokument Oferty Handlowej dla wielu kontrahentów.

Comarch ERP Optima CRM Plus - NOWOŚĆ!!!
  Nowy moduł CRM Plus posiada funkcjonalność automatycznej windykacji należności. W ramach procesu windykacji mamy możliwość:
 • automatycznego wysyłania wiadomości mailowych informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
 • tworzenia w CRM kontaktów/zadań związanych z takimi kontrahentami,
 • generowanie i wysyłanie drogą mailową ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach,
 • blokowania sprzedaży kontrahentom z przekroczonym terminem płatności.
Proces windykacji można definiować elastycznie względem poszczególnych kontrahentów. W module CRM Plus możemy ustawić wysokość należności, która ma być objęta procesem windykacji. Po przekroczeniu ustawionej wysokości program sam rozpocznie wysyłanie powiadomień oraz tworzenie zadań zgodnie z ustalonym schematem windykacji. Dodatkowo można określić czy po przekroczeniu terminu płatności mają być naliczane odsetki, o których kontrahent zostanie powiadomiony podczas automatycznej wysyłki ponagleń zapłaty.

Etap procesu windykacji - ponaglenie zapłaty
Etap procesu windykacji - ponaglenie zapłaty

Proces windykacji działa automatycznie, po zdefiniowaniu schematu windykacji, zbędna jest ręczna ingerencja pracownika, co daje dużą oszczędność czasu.

  Korzystając z Comarch ERP Optima CRM mamy:
 • stały wgląd w dokumenty i pliki powiązane z danym kontaktem lub zadaniem - pełna integracja z pozostałymi modułami systemu,
 • szybkie filtrowanie i analizowanie wątków różnych kontaktów, poprzez powiązanie kontaktów i zadań w jednym temacie,
 • stałą kontrolę stopnia realizacji zaplanowanych kontaktów i zadań,
 • czytelny podgląd zaplanowanych zadań w terminarzu, co usprawnia organizację pracy w danym dniu, tygodniu czy miesiącu,
 • możliwość tworzenia alertów przypominających o konieczności wykonania kontaktu lub zadania,
 • możliwość realizacji faktur cyklicznych, dzięki którym unikamy wielu błędów i znacznie przyspieszamy naszą pracę w przypadku wystawiania wielu faktur dla wielu kontrahentów,
 • automatyczną windykację należności.


 

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
Zygmunt Wilder
44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

Design and programming (c) 2005