Rozwiązania dedykowane dla Comarch ERP Optima

    Produkcja by CTI  
Produkcja by CTI to moduł w pełni zintegrowany z Comarch ERP Optima.

Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć koszty, poprawić terminowość realizacji oraz jakość wyrobów.

Produkcja by CTI umożliwia łatwe generowanie przewodników produkcyjnych (kart kontrolnych wyrobu) na podstawie technologii i zleceń produkcyjnych . System tworzy również harmonogramy produkcji, uwzględniające dostępność zasobów produkcyjnych. Pozwala na bieżące monitorowanie zaawansowania zleceń oraz wprowadzanie rzeczywistych kosztów produkcji. Ułatwia rejestrowanie przebiegu produkcji począwszy od ilości pracowników produkcyjnych, czasu realizacji zlecenia produkcyjnego, zużytych materiałów, aż po produkty uboczne (odpady). Wszystko może odbywać się za pomocą paneli dotykowych i czytników kodów kreskowych.

W zależności od zastosowanej wersji programu, można go stosować w produkcji jednostkowej, lub wielkoseryjnej używając na produkcji : kart pracy (przewodników), paneli dotykowych i/lub czytników kodów kreskowych. Można również wprowadzać dane do programu ręcznie z notatek pracowników produkcji.

Filmy demonstracyjne:

 • Prezentacja programu

 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)


 • Konfiguracja i pola specjalne

 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)


 • Ogólnie o module

 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)


 • Licencjonowanie

 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)


 • Lista braków

 • (kliknij podwójnie aby otworzyć w pełnym oknie)

   W zestawie narzędzi pozwalających kompleksowo zarządzać procesami produkcji oferujemy:
  • wprowadzanie technologii oraz określenie parametrów danego procesu produkcyjnego,
  • proste i wygodne definiowanie receptur dla wytwarzanych produktów,
  • ewidencję wydanych surowców i półfabrykatów uwzględniając indywidualne cech (numer seryjny, numer dostawy, kolor),
  • tworzenie kosztorysów wyrobów,
  • kontrolę dostępu za pomocą logowania użytkownika (identyfikator pracownika) oraz dokładną informację na temat rzeczywistych czynności skojarzonych z pracownikami i wyrobami co prowadzi do kontroli ewentualnych błędów pracownika,
  • tworzenie zleceń produkcyjnych (bilansowania produkcji na podstawie rezerwacji handlowych w Optimie),
  • bieżąca rejestracja wykonania czynności lub części czynności przez pracowników produkcji przy użyciu paneli dotykowych i/lub czytników kodów kreskowych,
  • generowanie dokumentów wydania surowca na produkcję,
  • ewidencja stanów surowca na magazynach przyprodukcyjnych,
  • możliwość ewidencjonowania odpadów poprodukcyjnych z uwzględnieniem podziału na działy produkcji,
  • możliwość dołączania dokumentacji technicznej i produkcyjnej,
  • precyzyjne rozliczanie kosztów wyrobów gotowych uwzględniając faktyczny cykl produkcji,
  • szczegółowe rozliczenie pracowników z wykonanych wyrobów lub zadań (akord),
  • analiza obciążeń poszczególnych gniazd produkcji i pracowników.
   Diagram przedstawiający działanie programu
   Diagram przedstawiający działanie programu (kliknij aby powiększyć)
   Od wersji 3.0 dodatkowo:
  • obsługa technologii złożonych (podział na etapy uwzględniający półfabrykaty),
  • obsługa zasobów produkcyjnych (maszyny, urządzenia, narzędzia, itp.),
  • wykres Gantta pokazujący obłożenie zasobów produkcyjnych,
  • rozszerzenie sposobu wyliczania kosztów wyrobu o czas pracy,
  • formatowanie warunkowe na listach,
  • wydruki na listach,
  • eksport do Excela,
  • weryfikacja dostępności zasobów produkcyjnych,
  • weryfikacja braków surowców.
   Od wersji 4.0 dodatkowo:
  • możliwość kalkulacji ceny wyrobu gotowego na podstawie wielu parametrów,
  • możliwość połączenia zasobu produkcyjnego z pracownikiem,
  • możliwość tworzenia zleceń bez koniecznoœci przypisywania pracownika,
  • możliwość przypisania pracowników do zlecenia bez podziału na poszczególne ilości, jakie majš wykonać,
  • możliwość wprowadzenia dostępnoœci zasobu w ciągu dnia,
  • możliwość ustalenia czasu pracy zasobu na daną ilość wyrobu,
  • wyróżnienie na wykresie Gantta konfliktów wykorzystania tego samego zasobu w tym samym czasie,
  • możliwość wyłączenia obsługi magazynów produkcyjnych – wydania surowca oraz kontroli wyrobu,
  • wprowadzenie nowych filtrów,
  • zwiększona wydajność programu.
   Od wersji 5.0 dodatkowo:
  • możliwość zapisu w programie załączników,
  • dodanie nowych formatów pól specjalnych: Liczba, Tak/Nie, Lista Zamknięta, Data z czasem, Data, Czas.
  • dodanie nowych definicji cech (dla pracy na partiach dostawy),
  • możliwość wykonania kopii bazy danych bezpośrednio z programu.


   Galeria:

   

  CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ
  Zygmunt Wilder
  44-100 Gliwice ; ul. Jałowcowa 35 ; NIP: 631-190-72-77
  Tel/Fax 32 279 02 84 ; biuro@cti.org.pl ; www.cti.org.pl

  Design and programming (c) 2005